Tilskudd

Informasjoner om tilskuddsordninger


Info blir lagt inn ett hvert - her trengs din hjelp til å finne frem til ordninger.


Har du informasjoner om tilskuddordninger/-muligheter, så send det til oss via

e-post eller vanlig post. Telefonen er også grei å bruke.


Adresser / Telefon til hjemmesidene:


e-post:  krets@trekkspillere.no

Mobil:   975 12 933

Postadresse: Trekkspillkretsen, Postboks 316, 8455 Stokmarknes

COVID-19

Kompensasj0n tapte inntekter 2020 

Søknadsfrist 15. januar 2021              -  Les mer >> ___________________________________________________________


Søsfrist Frifond 2020 er 15. februar 2020 - Les mer >>

_____________________________________________________________Momskompensasjon  2015 - Sendes NTL i 2016


Det er anledning til å søke kompensasjon for utlagt Moms -  Les mer »

Frivillighet Norge - Hvordan påvirke din kommune


Frivillighet Norge viser deg hvordan dere kan gå frem - Les mer »Klubbene må registreres i Frivillighetsregisteret

for å få midler fra Grasrotandelen og Momskompensasjon.


      Les mer HER


Ny søknadsfrist Frifond 2018 er 31. august 2018 - Les mer>> 


_____________________________________________________________Søknadsfrist Frifond 2019 er 15. septembr 2019 - Les mer>> 


_____________________________________________________________


Frifond 2016 - Søknasfrist 31. mai 2016


Informasjon                                 Søknadsskjema