NTL sentralt

Diverse fra NTL sentralt.


Her blir referater og annet fra NTL lagt inn når jeg får tid. 
Adresse / e-post / hjemmeside til forbundet:


Lise Bendixen -sekretær / kontaktperson

 

Norske Trekkspilleres Landsforbund

Postboks 4739 Sofienberg

0506 Oslo

Tlf. 22 00 56 35

post@trekkspillforbundet.no

www.trekkspillforbundet.no

Info: