Kretsen

Trekkspillkretsens sider


Sidene er tilpasset for lesing på mobiltelefon


På kretsens sider vil du finne informasjoner som gjelder kretsen spesielt og annet stoff som kan være aktuelt for oss alle.


Kom gjerne med innspill til innholdet.




Meld deg som Grasrotgiver her

Vårt org.nr. er 995 573 873


Logg deg inn hos Norsk Tipping

Skriv inn vårt org.nr. og trykk

 Tilknytt

Eller ta spillekortet med  til din kommisjonær, så ordnes alt der.


Sjekk våre inntekter gjennom Grasrotandelen her.



Tjen penger enkelt på Internet  -  Pengeboken viser deg hvordan