Om oss

Narvik Trekkspillklubb

 

50 år i 2011


Klubben ble stiftet 5.12 1961 etter initiativ av Sverre Cornelius Lund som på den tiden var bosatt i Narvik, med seg hadde han 7-8 trekkspillere som i første omgang fikk en opplæring i notenes mysterier og deretter spilleteknikk av Sverre C. Lund.


Det var ikke valgt noe styre i de første årene men Petter Andreassen fungerte som formann i en årrekke, Sverre C. Lund var musikalsk leder fra 1961 til han flyttet fra byen i 1968, han er også klubbens første æresmedlem.


Klubben har deltatt i de fleste DM etter at NTL ble etablert og det med en rekke gode plasseringer, spesielt i orkester-klassen, noe som har kvalifisert til deltagelse i NM hvor klubben har deltatt og det med en rekke gode resultat, hvorav kan nevnes: Førde (1976), Gol (1978), Vinstra (1979), Trondheim (1980), Hønefoss (1981) og Brønnøysund (1983). Noe som bl.a. resulterte i en 6.te og 4.de plass i 1981 og 1983. 


I årenes løp har klubben holdt konserter i bl.a. Nord-Sverige, Østerrike/Italia (1985) og Spania (2003) og ellers på den lokale arena, i mange tilfeller i samarbeid med kor og medlemmer av Narvik Byorkester.


Klubben har ved flere anledninger spilt i NRK. I alle år har klubben holdt en høy sosial profil ved å spille gratis på en rekke sosiale institusjoner og sykehus, noe som foranlediget til at klubben fikk Narvik kommunes Kulturpris i 1985.


I de siste 5-årene har klubben arrangert s. k. ”Trekkspillkafe” 8-10 lørdager i løpet av sesongen, dette tiltaket har falt i god jord, spesielt hos den gamle garde. Tiltaket gir oss endel midler for å dekke inn husleie til øvingslokale m.m., og det er noe som vi vil fortsette med.


I klubbens ”storhetstid” i slutten av 70-årene og et godt stykke uti 80-årene hadde klubben over 20 trekkspillere og var veldig aktiv. På Narvik Musikkskole var det en egen linje for trekkspill med Jan B. Øien som lærer, da de økonomiske nedgangstider rammet byen og fremst etter ”Terra”-skandalen la kommunen ned en rekke aktiviteter på Musikkskolen og dette rammet Trekkspill-linjen hardest. Dette til tross har klubben etter dette holdt både egne notekurs og reine trekkspillkurs for interesserte, men dessverre med veldig dårlig respons.


For tiden har klubben ca. 10 aktive trekkspillere og god tilgang på komp, en to-radergruppe og sang/gitar-gruppe har tilkommet med medlemmer fra klubben. Vi har slitt med å finne en kompetent musikalsk leder de senere år, for tiden har vi fått russiske Natalya Nystad til å være det. Hun kommer fra Murmansk og har eksamen fra musikkonservatoriet der og har derfor solide musikalske kunnskaper og evner. Hennes hovedinstrumenter er orgel/piano, og hun har tilført medlemmene nye musikalske kunnskaper og har tilpasset seg svært godt i klubbmiljøet.


I 2010 når klubben har 50-års jubileum skal den samtidig arrangere DM for Nordre Nordland, Troms og Finmark. Dette vil skje i løpet av mars måned. Vårt problem her er at vi er såpass få i klubben at vi trenger hjelp fra andre for å kunne ro dette i land, samtidig trenger vi sponsorer for å klare det økonomiske. Vi arbeider med saken og håper å få til et verdig jubileum for en av landsdelens eldste trekkspillklubber og et minneverdig DM for de tilreisende trekkspillere.


Vi få som er igjen som utøvere i klubben er glade i instrumentet vårt og den musikk vi kan frembringe også til glede for andre, begynner å trekke på årene, allikevel så er vi en godt sosialt sammensveiset gjeng som har holdt det gående i mange tiår sammen.
Om oss


Kontakt


Telefon og e-post til medlemmer:

Klikk HER


Klubbstyret 2019 - 2020


Leder og kontaktperson                        Karl G. Bjerkelund

Styremedlem

Knut H. Hansen

Sekretær 

Per Ole Simonsen

Kasserer 

Paul-Arne Nilsen


Andre funksjoner 


Musikalsk leder

Natalya Nystad

Revisor

Knut H. Hansen 


Arkivar

Per Ole Simonsen


Se Fullstendig liste HER