Forsiden
eVelkommen til trekkspillkretsens og klubbenes  hjemmesider

________________________________________________________________________


 

Musikk i disse Corona-tider:
     

 COVID-19

       Kompensasj0n tapte inntekter 2020 

       Søknadsfrist 15. januar 2021              -  Les mer >>


'

Tilskuddsordninger 2020 - Les mer >>


Vår kjære kasserer Egil Daljord døde i 2018 -  Les mer >>


VO-midler - Frifond - Monskompensasjon 2019 -  Les mer >>


Utlysning av midler til rekrutteringstiltak . Søk før 1/9 -   Les mer>>


Husk søknadsfrist Frifond 2018 er 31. august 2018 - Word  PDF


Sven Asbjørn Korneliussen er død  - Les mer >>


Innkalling til årsmøte i Nordland Musikkråd 26. mai 2018 - Les mer >>


Trekkspillkonserter flere steder i Norge - info fra Finn Johansen - Les mer>>


Musikkrådets normer for musikklokaler oppdatert - Les mer >>


Ny søknadsfrist Frifond 2018 er 31. august 2018 - Les mer>>

 


.