Brev fra Halaas

Brev  fra Odd Arne Halaas:

Norske Trekkspilleres Landsforbund

___________________________________________________________________________


Halås 06.03.14

Trekkspillets dag.Hallo kjære trekkspillvenner.


Jeg håper dere la merke til det vi skrev i siste trekkspillnytt angående Trekkspillets dag


Trekkspillets dag er 6. mai. Dette er en internasjonalt bestemt dag og den blir feiret over hele verden.


Nå ønsker vi at vi også her i Norge skal sette fokus på dagen. Grunnen er todelt.


Hovedgrunnen er at man skal komme sammen lokalt og få en musikalsk hyggestund. Vi vet at folk setter stor pris på dette, og når man nå har et ekstra påskudd om internasjonal feiring av dagen må vi prøve å være med.


Den andre grunnen er at vi har et håp om at hvis vi går bredt ut til pressen og forteller dem, at trekkspillet og torader blir feiret over hele verden, så kan det hende at de kan fatte interesse for dette. Vi må prøve i alle fall!


Jeg har fått en del spørsmål om hva er det vi skal gjøre denne dagen.


Til det vil jeg svare at det bestemmer man selv. Her legger man lista etter hva man mener er mulig. Vi blir glade for både store og små arrangementer. Det viktigste er at det er et arrangement på så mange steder som mulig i hele landet.


Forslag fra meg er at man kan:

Holde huskonsert. Inviter 10 personer hjem til deg selv og hold en intimkonsert for dem

Hvis det er fint vær, ta trekkspillet opp på en fjelltopp og hold konsert der.

Avtal med en butikk eller sentrumsforening å få spille i sentrum.

Hold allsangkonsert i et forsamlingshus

Avtal med flere trekkspillere om å holde konsert sammen med både solonummer og som samlet gruppe.

Konsert i skole, barnehage eller eldresenter og lignende.


Kretsstyrene kunne vi tenkt oss gikk sammen med en lokal arrangør og laget et litt større arrangement hvis dette er mulig.


Mulighetene er mange og dette var bare noen få forslag.


Det som er viktig er at når dere har bestemt dere for type arrangement så melder dere dette inn til oss. Gjerne direkte til meg på mail eller telefon.

Da vil vi legge ut informasjon på en egen side på hjemmesiden vår samt på Facebook.


Dette gjør at man lett får oversikt over hvor mange arrangementer det blir og hvor i landet det

foregår.


Vi kommer til å lage et nasjonalt presseskriv som vi sender til de store avisene, NRK etc.

Men vi vil også lage et presseskriv som vi sender dere hvor det skal være en del ferdig utfylt,

men hvor dere fyller inn tid/sted etc. for deres egen konsert. Dette sender dere til media lokalt

rundt dere.


I tillegg vil vi lage plakater som dere vil få tilsendt på forespørsel. Der er det også bare å fylle

inn lokal informasjon og henge over alt.


Når dere har fått ordnet et arrangement hadde det vært fint om dere fikk noen som er flinke til

å ta bilder til å gjøre nettopp dette. Vi ønsker gode bilder fra konsertene deres slik at vi kan

bruke det i etterkant både på nett og kanskje i trekkspillnytt.

Kanskje vi kan få til å lage en bildekavalkade fra hele Norge.


Det vil også internasjonalt være web-basert 24 timers tv sending via den internasjonale

trekkspillorganisasjonen (CIA) og hvis noen er interessert i å spille der, så skal jeg formidle

kontakt.


Jeg håper dette vil inspirere mange til å prøve å få til et arrangement.


Så vil jeg avslutte brevet med å takke for all den gode dugnaden hver og en av dere legger ned

for trekkspillsaken. Hver og en av dere utgjør en forskjell og den settes det stor pris på både

lokalt og nasjonalt.


Trekkspillhilsen fra

Odd Arne Halaas

Nestleder NTL

Kontakt:

tlf: 920 66 067

Mail: halaas@mimer.no