DM Arkiv


Arkiv DM og NM

  .                                                                                                                                                             .

Et ledermøte i Harstad 29.04.2017 diskuterte DMs fremtid.

Enighet om at DM skal bestå i sin nåværende form.

Les referat v/kretsleder D12, Roger Hansen HER

Noen betraktninger etter DM 2013 på Sortland og DM 2014 i Harstad


Harstad Trekkspillklubb hadde ansvaret for DM i 2014. Videre har Narvik Trekkspillklubb ansvaret for DM i 2015, Tromsø Trekkspillklubb i 2016 og Sortland Trekkspillorkester i 2017. Det overordnete ansvaret ligger likevel hos kretsstyrene i distriktene 11 og 12 (D11 og D12).


Dette betyr ikke at de ovennevnte klubbene selv må arrangere DM. Gjennomføringen av DM kan overlates til annen klubb i hvert område. Som eksempel kan Sortland i forståelse med kretsstyret, be andre klubber tilhørende D11 ta seg av DM-arrangementet.

 

Kretsstyret håper at de andre arrangørene vil følge det nye opplegget som ble utprøvd på Sortland i 2013, med start av konkurransene på fredag kveld med dansende publikum til stede.

 

I oppsummeringsmøte etter DM ble det gitt klart uttrykk for at nyordningen hadde vært en ubetinget suksess. Tidsbesparelsen ga rom for å ta seg bedre av de yngste deltakerne. Samtidig slapp en unna "maraton-konkurransene" på lørdag.

 

De yngste deltakerne underholdt det handlende publikum ute på storsentere på lørdag, og vi registrerte at mangt et lommetørkle fant veien til øyekroken mens de spilte. Artig innslag både for de unge musikerne og publikum.

 

Neste gang bør musikkskolene på arrangørstedet trekkes inn på et tidlig tidspunkt, slik at det blir mulig å få til "samspill-grupper" (De unge trekkspillerne og andre unge instrumentalister / sangere i samspill). Dette kan plante interesse for trekkspillet hos unge musikere, og kanskje trekke dem inn i trekkspillmiljøet.

Her bør DM-arrangørene være tidlig ute overfor musikkskolene. Musikken må arrangeres og tilpasses ut fra hvilke instrumentalister/sangere som kan delta sammen med de unge trekkspillutøverne.

 

Stå på for de unge og mulig nyrekruttering, og lykke til med de neste DM etter samme lest som på Sortland.

Resultatlister:

• Harstad 2017 - Les mer »

• Tromsø 2016 -  Les mer »

Narvik 2015 -  Les mer »

Harstad 2014 - Les mer »

 • Sortland 2013 - Les mer »

• Tromsø 2012 - Les mer »

• Narvik 2011 - Les mer »

• Harstad 2010 - Les mer »

• Andenes 2009 - Les mer »

• Melbu 2007 - Les mer »

• Myre 2006 - Les mer »Diverse fra DM   

 

• Henningsvær2003 - Les mer »

• Øksnes 2006 - Les mer »

• Andenes 2009 - Les mer »

• Harstad 2010 . Les mer »

• Narvik 2011 - Les mer »