Forsiden


NORDLAND NORD KRETS

AV NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUNDVelkommen til trekkspillkretsens og klubbenes  hjemmesider

________________________________________________________________________


 Musikk i disse Corona-tider:
Tilskuddsordninger 2020 - Les mer >>


Vår kjære kasserer Egil Daljord døde i 2018 -  Les mer >>


VO-midler - Frifond - Monskompensasjon 2019 -  Les mer >>


Utlysning av midler til rekrutteringstiltak . Søk før 1/9 -   Les mer>>


Husk søknadsfrist Frifond 2018 er 31. august 2018 - Word  PDF


Sven Asbjørn Korneliussen er død  - Les mer >>


Innkalling til årsmøte i Nordland Musikkråd 26. mai 2018 - Les mer >>


Trekkspillkonserter flere steder i Norge - info fra Finn Johansen - Les mer>>


Musikkrådets normer for musikklokaler oppdatert - Les mer >>


Ny søknadsfrist Frifond 2018 er 31. august 2018 - Les mer>>

 


Enkelte dokumenter og annet kan kun åpnes med Adobe Reader.


Du kan laste ned Adobe Reader gratis HER.

Du kan også følge oss og komme med dine kommentarer på vår Facebookside


Håper dere blir fornøyd med de nye sidene og at dere bruker dem flittig.


.

e

Copyright © All Rights Reserved - Nordland Nord krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund