Tilskudd

 

NORDLAND NORD KRETS

AV NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND

Informasjoner om tilskuddsordninger

 

Info blir lagt inn ett hvert - her trengs din hjelp til å finne frem til ordninger.

 

Har du informasjoner om tilskuddordninger/-muligheter, så send det til oss via

e-post eller vanlig post. Telefonen er også grei å bruke.

 

Adresser / Telefon til hjemmesidene:

 

e-post: krets@trekkspillere.no

Mobil: 975 12 933

Postadresse: Trekkspillkretsen, Postboks 316, 8455 Stokmarknes

 

Ny søknadsfrist Frifond 2018 er 31. august 2018 - Les mer>>

 

_____________________________________________________________

 

Frifond 2016 - Søknasfrist 31. mai 2016

 

 

Momskompensasjon 2015 - Sendes NTL i 2016

 

Det er anledning til å søke kompensasjon for utlagt Moms - Les mer »

 

 

 

 

Frivillighet Norge - Hvordan påvirke din kommune

 

Frivillighet Norge viser deg hvordan dere kan gå frem - Les mer »

 

 

Hvilke muligheter finnes?

 

Kjenner du til ordninger som ikke er nevnt her?

 

Copyright © All Rights Reserved - Nordland Nord krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund