NTL sentralt

 

NORDLAND NORD KRETS

AV NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND

Diverse fra NTL sentralt.

 

Her blir referater og annet fra NTL lagt inn når jeg får tid.

 

 

 

Adresse / e-post / hjemmeside til forbundet:

 

Lise Bendixen -sekretær / kontaktperson

Norske Trekkspilleres Landsforbund

Postboks 4739 Sofienberg

0506 Oslo

Tlf. 22 00 56 35

post@trekkspillforbundet.no

www.trekkspillforbundet.no

Info:

Copyright © All Rights Reserved - Nordland Nord krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund