Kretsstyret

 

NORDLAND NORD KRETS

AV NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND

Funksjon

Navn

Mobil

e-post

Kretsen

 

Nordland Nord Krets av NTL.

Boks 316, 8455 Stokmarknes

975 12 933 / 906 17 179

krets@trekkspillere.no

Leder

Gunnar Stål Hagen

906 17 179

gshagen@outlook.com

Sekretær

Odd Martin Davidsen

975 12 933

oddmartin@live.no

Kasser

Per GGunnar Torgersen

977 73 734

pertorgersen@hotmail.com

Styremedlem

Bård Arnulf Jenssen

906 44 129

baard.jenssen@outlook.com

Varamedlem

Per Ole Simonsen

902 47 064

perosi@online.no

 

 

 

 

Diverse info

 

Vårt organisasjonsnummer: 995 573 873

Vårt bankkontonummer 0530 22 71021

Brevmalen vår åpnes her.

Login til vår e-postkonto og kalender her.

Vår side hos Trekkspillforbundet åpnes her.

 

 

 

 

Oversikt over lederne i Distrikt 12 - Troms og Finnmark

 

FINNMARk:

Karl T. Sagen

Krøkebærvn. 7

9800 Vadsø

Mobil. 474 86 339,

E-post: kar-ter@online.no

 

TROMS

Roger Hansen

Ørnesvveien 65

9060 Lyngseidet

Mobil 906 59 600

E-post: rogerh8@gmail.com

Bankgiro Troms kret: 4750 20 34800

Org.nr. 087 927 593

Kretsstyret på årsmøtet i Harstad

 

28.04.2017

 

Fra venstre:

 

Gunnar Stål Hagen - leder

Bård Jenssen - styremedlem

Odd Martin Davidsen - sekretær

 

 

Copyright © All Rights Reserved - Nordland Nord krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund