Lofoten

 

NORDLAND NORD KRETS

AV NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND

Lofoten Trekkspillorkester

 

Hver av klubbene i kretsen har fått egne sider. Kom med ideer til sidene.

 

Klubbene har nå mer fullverdige sider. Sidene vil fungere som helt egne hjemmesider med menyer på lik linje med kretsens hjemmeside. Etter hvert som jeg får tid, blir sidene oppdatert og da er det opp til dere å bestemme hva som skal inn på sidene. Gode idéer mottas med takk.

 

Kretsens e-postadresse er krets@trekkspillere.no Hver klubb har sine egne nye e-postadresser, og disse er å finne under "Om oss" på klubbenes hjemmesider. Den eller de i klubbene som skal benytte e-postkassene og oppdatere klubbenes kalendere, kan ta kontakt med kretssekretæren for informasjon om brukerID og passord.

 

Nytt er at hjemmesidene er tilgjengelige fra din mobiltelefon dersom du har en iPhone eller en Android telefon.

 

 

Her vil det komme bilder

Aktuelt

Info kommer

 

 

Copyright © All Rights Reserved - Nordland Nord krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund